Solliciteer online

Solliciteren bij Cartonnages Roland kan je makkelijk online doen. Vul alle veldjes in het sollicitatieformulier zorgvuldig in.
Zo beschikken wij meteen over de nodige gegevens om uw kandidatuur te evalueren.

Functie:      
Ik solliciteer voor de functie van:    
Persoonlijke gegevens:      
Naam en voornaam:    
Straat + huisnummer:  
Gemeente:  
Telefoon/gsm nummer:  
E-mailadres:    
Geboortedatum:  
Vervoermiddel:  
       
Opleiding    
Van - tot Opleiding en specialisatie Behaald
 -
 -
 -
 -
 -
       
Andere diploma’s of cursussen ?    
Huidige / vorige werkgever(s)  
Van - tot Uitgeoefende fuctie Reden van vertrek  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
       
Talen  
  Niveau:      
Nederlands
Frans
Engels
Grafische kennis    
Beschikt u over enige grafische kennis?  
    Zo ja, welke?
    Andere:
       
Varia      
Wanneer zou u ten vroegste in dienst kunnen treden ?    
Huidige hobbies / vrijetijdsbestedingen:    
Hebt u medische beperkingen waar we rekening moeten mee houden ?  
Zo ja, welke ?

 

Webdesign webspice